Bejelentkezés

Logó

Adja meg e-mail címét és jelszavát!


Mégse

Jelszó megváltoztatása

Bejelentkezési segédlet

Kérjük, itt adja meg e-mail címét, hogy el tudjuk küldeni a szükséges linket, mellyel jelszava megadása nélkül, rögtön bejelentkezhet weboldalunkra!Mégse

Kereső

 Dokumentumok közt nem keres!


Bemutatkozás
About us


Profilom

Profil szerkesztése Jelszó módosítása

Kijelentkezés

Erasmus+ tanári mobilitás beszámolók 2020/23

 

Erasmus+ tanári mobilitás beszámolók 2020/23

 

(IKT kompetenciák és 21. századi készségek fejlesztése)

 

 

Projektünk címe: IKT kompetenciák és 21. századi készségek fejlesztése. A program a 2013-2020-as pályázati időszak utolsó lehetősége volt, hiszen a 2021-től elindul az akkreditációs pályázatok időszaka. Ebben a pályázati körben még hagyományos módon indultunk, vagyis a pályázati koncepció megfogalmazásakor a célok mellé kerestünk kurzusokat, illetve a résztvevők körét is előre rögzítettük. Ezek szerint az IKT kompetenciák fejlesztését céloztuk meg, illetve olyan új képességeket, melyek alapvetően modernizálták a tanítás menetét.

Az eredetileg tervezett projektidőszak 2022. május 31-én fejeződött volna be, de a covid jelentősen átírta a terveinket. 2020. februárjában, amikor beadtuk a pályázatot, pont nem tudtuk, hogy micsoda világjárvány előtt állunk és mikor 2020. májusában megjött a támogató döntés, már a járvány csúcsán voltunk és online oktatásban voltunk. Ebből következett, hogy a 2020. nyarára tervezett utazásokat biztosan nem lehet megvalósítani, de ezt miniszteri rendelet is megtiltotta. Elvileg lett volna lehetőség a projektet leegyszerűsítve, részben online kurzusokkal megvalósítani, de mi inkább a hosszabbítás mellett döntöttünk, bízva abban, hogy később lehetővé válnak az utazások. A 2021-es év nyarán ugyan már volt lehetőség szigorú biztonsági szabályok mellett kiutazni, de egyedül Hajdu Gabriella kolleganőnk vállalkozott erre, a többi résztvevő inkább a 2022-es évre halasztotta az utazását, amikor valóban zavartalanul folytathattuk tevékenységeinket.

A covid miatti lezárások és elszigeteltség részben átszervezte a mi projektünket is. A pályázás és a megvalósítás közt eltelt hosszú idő miatt részben kicserélődött a résztvevők köre, illetve majdnem mindegyik mobilitást módosítani kellett, mert a korábban lefoglaltak már nem voltak elérhetőek. Úgy látjuk, ennek ellenére a projekt elérte a kitűzött célokat és tovább növelte az Erasmus+ projekt tekintélyét az intézményünkben.

Ezen projekt célja egyrészt az IKT képességek fejlesztése volt. Ez már hagyományosnak mondható fejlesztési célunk, a korábbi projektek során is célunk volt a digitalizáció felé történő elmozdulás. A 2010-es évek óta egyre nagyobb az igény rá, és annak ellenére, hogy korábban is voltak ilyen témájú képzéseink, mindig tanultunk valami újat. Érdekes módon, a pályázatban olyan célokat fogalmaztunk meg, hogy szükséges lenne különböző integrált platformokat megismerni, amelyeken keresztül tanítani és kommunikálni tudunk a diákjainkkal, és feladatokat, anyagokat oszthatunk meg velük, illetve ők is feltölthetik feladataikat. Mintha csak az online oktatást előlegeztük volna meg. A kurzusok során megismert rendszerek (pl. Google Classroom, Edmodo) használatát tehát már a kurzusok előtt elkezdtük használni, részben autodidakta módon.

További célunk volt még 21. századi készségek elsajátítása, olyanoké, amellyel sokkal hatékonyabban taníthatunk, mint eddig. A mobilitások közül voltak olyanok, amelyek csak az egyik vagy csak a másik területet érintették, de a többség mindkettőt.

A fenti két cél mellett projektcélnak tekintettük mindig is az intézmény nemzetköziesítését, európai beágyazottságának növelését. Ez egyrészt a külföldi továbbképzéseket jelenti, másrészt szeretnénk elérni, hogy ezekből a külföldi mobilitásokból nemzetközi kapcsolatok legyenek, már előre tekintve az akkreditációs pályázatokra, amelyeken belül lesz lehetőség diákmobilitásokra is. Ez a cél meg is valósult, és büszkék vagyunk arra, hogy nemcsak nyelvtanáraink, hanem több közismereti tárgy oktatója is képes idegen nyelven egy-egy külföldi kurzust elvégezni.

 

Briefly in English:
The title of our project: Development of ICT competences and 21st century skills. The program is the last tender in the period between 2013-2020, after which we only implement accredited tenders. With the development of ICT competencies, our goal was for our teachers to learn about applications, online systems, information sources, and digital tools that can be used to modernize education. By developing 21st century skills, we wanted our teachers to learn new and well-functioning teaching methods and thereby increase the effectiveness of teaching. Another goal was to involve not only foreign language teachers in the project, but also teachers who can speak a foreign language and teach some other subject. (e.g. mathematics or physical education) A total of 11 teachers participated in the project, 8 mobilities were in English, 2 mobilities were in German and one in Italian. We had mobilities in the following countries: Ireland, United Kingdom, Germany, Austria, Spain, Italy. As a result of the project, more and more colleagues are using the Internet in class, using digital devices, and it is happening more and more often that some kind of online solution is used to check knowledge and for school papers. As a result of the project, our international relations also expanded. Our colleagues made acquaintances that will lead to further collaborations, and it is expected that there will also be student mobilities. Also, as a result of the project, the language skills of all participants improved, as our colleagues spoke intensively in English, German, and Italian during further training abroad.

 

Budapest, 2023. május 15.

 

 

Horváth Zsolt

projektkoordinátor

 

  1. A projekt munkanyelvei és mobilitások országai:

 

angol nyelvi képzések 8 mobilitással

Egyesült Királyság, Írország, Spanyolország

német nyelvterület 2 mobilitással

Ausztria, Németország

olasz nyelvterület 1 mobilitással

Olaszország

 

  1. Partnerintézmények, akiknél tanultunk:

 

Institut für internationale Kommunikation

Németország – Düsseldorf

The English Language Centre

Egyesült Királyság – Brighton

Twin English Centre Ireland

Írország - Dublin

International House London

Egyesült Királyság – London

Languages a la carte Ltd

Egyesült Királyság - Edinburgh

Mucciacito S. L. U.

Spanyolország - San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Languages a la carte Ltd

Egyesült Kiráylság-Edinburgh

Piccola Università Italiana

Olaszország - Tropea

JUTAKI Bt. - Hungary Expert for Teachers

Ausztria - Bécs

Mucciacito S. L. U.

Spanyolország - San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)

Future Learning Language School Limited

Írország - Malahide

 

 

 

 

 

  1. Mit adtak nekünk a mobilitások?

 

Név

A mobilitás címe és az elért tanulási eredmények

Időtartam, helyszín,

képző intézmény

Basics Gabriella

Corsi per insegnanti d’ Italiano LS

A kéthetes továbbképzés során nagyon sok új oktatási módszerrel ismerkedtem meg. Az elmúlt két év digitális oktatása során kialakult új módszerek és eszközök alkalmazásában sok hasznos gyakorlati és elméleti ismerettel bővült a korábban az oktatás során alkalmazott eszköztáram. A mai oktatásban nélkülözhetetlen technikai eszközök alkalmazásában tudtam fejlődni. Vizsgáltunk videókat, zenei, irodalmi szemelvényeket vizsgáltunk meg, hogy ezáltal érdekesebbé tudjuk tenni az idegen nyelv tanítását.

Nagy hangsúlyt kapott a szókincs fejlesztés különböző módszereinek alkalmazása. Sok kiegészítő anyagot vizsgáltunk meg, újságok, folyóiratok, irodalmi művek részleteit. Foglalkoztunk a reklámokkal, feldolgoztunk dalokat, filmrészleteket, leírásokat. Ezáltal újabb ismereteket szereztem Olaszország kultúrájának, hagyományainak és történelmének érdekességeiről, amit a tanítás során tovább tudok adni a diákoknak, ezáltal is változatosabbá, érdekesebbé téve a tanórákat.

Alapvető módszerekkel ismerkedtem meg, amelynek a lényege, hogy a tanítási órákon mindig a tanuló álljon a középpontban, az ő igényei és érdeke határozza meg az óra tematikáját.

Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a nyelvtanulás során egyensúly legyen a nyelvtani ismeretek átadása és a kommunikációs készség fejlesztése terén.

Különböző módszereket vizsgáltunk meg és hasonlítottunk össze annak érdekében, hogy a fentieket minél jobban össze tudjuk hangolni.  Nagyon fontos a mai nyelvoktatásban a kommunikációs készségek fejlesztése, annak elérése, hogy a diákok legyőzzék az idegen nyelven való megszólalással kapcsolatos gátlásaikat.

2022. 07. 25- 08. 05.

 

Tropea

 

Piccola Università Italiana

Békési László

ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom + Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities

 

a kurzusmódosítás ellenére az elvárt tanulási eredmények majdnem teljes mértékben teljesültek

új ismereteket szereztem a csapatépítés elméletével és gyakorlatával kapcsolatban (az eredeti tervektől eltérően)

a megszerzett csapatépítési ismereteimet saját tanítási óráimon, valamint a pedagógus kollégáimmal való közös munka során is kamatoztatom

bővítettem az IKT eszközök használatával kapcsolatos ismereteimet

az IKT eszközök használatával szükséges tanári kompetenciáim jelentős mértékben fejlődtek

prezentációs, illetve előadói készségeim is fejlődtek

jó gyakorlatokat ismeretem meg a kurzus további résztvevőitől

nagyobb figyelmet szentelek az oktatási folyamat megtervezésére

céltudatosabban aknázom ki az IKT eszközök nyújtotta lehetőségeket

volt alkalmam új tanítási módszerekkel történő kísérletezésre

bővítettem szakmai kapcsolataimat

jobban megismertem a további résztvevők országának oktatási rendszerét

alkalmam nyílt a kanári-szigeteki kultúra és történelem tanulmányozására, a spanyol nyelvi ismereteim fejlesztésére

frissítettem módszertani eszköztáramat

IKT kompetenciámat is fejleszteni tudtam a legmodernebb applikációk megismerésével. így eredményesebben állítok össze saját tananyagokat

2022. 06. 27- 07. 08.

 

San Cristóbal de La Laguna

 

Mucciacito S. L. U.

dr. Emese György

Using Technology in the Classroom

 

A kurzusváltás miatt elsősorban IKT készségeim fejlődtek, de többször volt szó projektmunkáról és más, nem hagyományos óraszervezésről is.

Az előadásokon, workshopokon az oktatók (részben középiskolai tanárok, részben kutatók, tanárképzés és továbbképzés szakemberei) sok új módszerrel, technikával, lehetőséggel ismertettek meg bennünket. A workshopokon ezeket lehetőségünk volt kipróbálni is.. A résztvevőkre (rám is) egyértelműen jellemző volt a nyitottság az új módszerek, technikák, eszközök iránt.

A projektmódszerről a tanfolyamon több foglalkozáson is szó esett, ez hasznos tanulás, tapasztalatcsere volt. Itt, mint minden más kérdésben, nemcsak angol házigazdáinktól, hanem a tanfolyamon résztvevő, különböző EU országokból érkező kollégáinkkal is tudtunk eszmét cserélni.

Nagyon sok IKT alkalmazást ismertem meg, olyanokat, amelyekkel eredményesebben taníthatom a matematikát. Ennek köszönhetően bizonyos tananyagtartalmakat digitalizált formában fogok elkészíteni, lehetővé téve ezzel azt, hogy azokat később is újra használhassam, illetve könnyen átalakíthassam. Mind az új ismeretközlés, mind az ismétlés vagy számonkérés során használni fogok online tananyagokat, feladatokat.

Az órák megtervezése során alkalmazni fogok újszerű óraszervezési eljárásokat. Így pl. a páros munkát, a csoportos tevékenységeket, illetve építek a diákok önszervező képességeire is. A más kollegáktól elsajátított és a mi iskolánkban jól adaptálható módszereket alkalmazni fogom.

Úgy gondolom, hogy nyelvtudásom fejlődésének köszönhetően magasabb szinten fogom a matematikát angolul tanítani.

 

2022. 07. 25- 2022. 08. 05.

 

Dublin

 

Twin English Centre

Dragomér Mónika

Teaching English with Digital Technology:

 

A tanfolyam során tanultak, amelyek főképp elméleti formában történtek, lehetőséget adtak arra, hogy felfedjem, a hiányosságaimat és reflektáljak az eddig használt digitális eszközökre.

 A gyakorlati rész, számomra kevés volt, ám így is sikerült elsajátítani, több olyan eszköz használatát, amelyeket gyakorlatba tudok ültetni a saját munkám során, ilyen például a Padlet, amely egy közösségi kreatív megosztó felület, amely a diákok munkájának egy helyen való megosztásán alapul. A felület lehetővé teszi, hogy a diákok egymás munkáját kommentálják, a tanárnak is lehetőséget adva arra, hogy projektfeladatokat a fentarthatóság jegyében adjon ki és kérjen számon.

2022. 07. 04 - 07. 15.

 

Brighton

 

The English Language Centre

Esztergomi Ilona

Wien erleben online und offline:

 

Az előző IKT mobilitáson tanultakat tovább bővítve a kéthetes kurzus első felében újabb, számomra nem ismert alkalmazásokkal ismerkedtem meg: Actionbund, Befunky, Word Art.

A város- és múzeumlátogatások során tudom alkalmazni ezen ismereteket, valamint a képi anyagok feldolgozásában.

A kulturális ismeretek átadását – zene, építészet, kertkultúra, szobrászat – ezen alkalmazások változatosabbá, hatékonyabbá

teszik, szeretném magasabb szinten beépíteni ezeket a tanítási gyakorlatomba.

Az IKT tartalmú ismeretek mellett Bécs kulturális értékeit volt lehetőségünk felfedezni, egyrészt vezetett városnézés, másrészt szabad múzeumlátogatás formájában.

Az 1900 körüli évek, az Osztrák-Magyar Monarchia időszaka kulturális szempontból

különösen pezsgő, izgalmas időszak, s számos ponton érintkezik az osztrák és magyar kultúra. Izgalmas volt megtalálni ezeket a kapcsolódásokat.

A multikulturalitás egyrészt Bécs mindennapjaiban érzékelhető jelenség, másrészt a tanfolyamok résztvevői különböző országokból érkeztek, s a tapasztalatcsere során számos új ismerettel gazdagodtunk.

A mobilitás hatásai:

A kurzusokon megtanult alkalmazásokat, módszereket beépítem a saját gyakorlatomba.

Bővült a nyelvi ismeretem, szókincsem, további motivációt kaptam a nyelvtanuláshoz.

A múzeumi anyagok ötleteket adtak az irodalomtanításhoz kapcsolódó kulturális ismeretek feldolgozásához pl. Freud munkássága, Kafka Bécsben, Grillparzer jelentősége, a szecesszió a múlt század fordulóján, Schubert munkássága.

A kulturális ismeretek elsajátítását játékos feladatok formájában is meg tudjuk oldani a diákokkal.

Különösen a második kurzus révén bővültek a német nyelvű országokkal kapcsolatos ismereteim, ugyanis téma volt pl. az ételek elnevezése Ausztriában és Németországban, vagy a köszönési formák közti különbség e két országban, a Habsburg-ház története stb.

Bővültek a történelmi, földrajzi ismereteim Ausztriával, s főleg Béccsel kapcsolatban.

Magabiztosabban, bátrabban élek a digitális eszközökkel. lehetőségekkel.

Az alkalmazkodóképességem is fejlődött az ismeretlen környezetben való helytállás révén.

 

 

2022. 08. 01. – 08. 12.

 

Wien

 

JUTAKI Bt. - Hungary Expert for Teachers

Hajdu Gabriella

Fortbildungssommer 2 Wochen: Tablets, Apps & Web 2.0 und Methodentraining im Deutschunterricht.

 

A képzés során rendkívül gazdag, széleskörű és korszerű ismeretekkel gazdagodtam. A meglévő informatikai és módszertani ismereteimet sikerült kiszélesíteni.

A feladatok sokszínűek voltak, kreatívan előállítható és kezelhető tartalmak készítését sajátítottam el. A megismert eszközök és módszerek a tanulói cselekvést, csoportmunkát részesítették előnyben.

Rengeteg módszertani ötlettel és tanáccsal láttak el az oktatók.

Az oktatók figyelme az általános pedagógiai ismeretek továbbadása mellett kiterjedt képek szerkesztésének, a szerzői jogok kényes kérdéseinek megismerésére is, így a keresőmotorok tudatosabb használatára is.

Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi fővárosát és környékét megismertem, célnyelvi kultúrához kapcsolódó ismereteim és külföldi tanárkollégáimmal való kapcsolatom bővült.

2021. 08. 09. – 08. 20.

 

Düsseldorf

 

Institut für internationale Kommunikation

Kovács Ferenc

Making Technology Work in the Classroom:

 

széleskörű ismeretek elsajátítása az IKT alkalmazásokról

 

Qiuzlet, Mentimeter, Worldwall, Kahoot!, Canva, padlet – melyik app milyen igényeket szolgál ki, milyen célra fejlesztették őket, hogyan kell használni, az eredmény miként értékelhető

 

a tanfolyam során megismert videojáték (Akinator) alkalmazása az osztályteremben, a diákok reakciója a játékos ismeretszerzés lehetőségére (kérdezz – felelek).

 

A Geoguess alkalmazás beépítése a fizika oktatásába, fizikusok, hol éltek, dolgoztak, kutattak, alkottak.

 

a tanfolyam végére komplex blogot állítottam össze a tanfolyamon tanultak segítségével, ezzel a módszerrel a tanulók is készíthetnek majd beadandókat adott témákról.

 

a témazárók, a dolgozatok összeállítása és megírása a tanultak segítségével más alapokra helyeződött, a fókuszban  a tudásanyag és a játékosság párosítása került

 

A dublini Future Learning School minden kedden és csütörtökön különleges kulturális, művészeti programokat szervezett számunkra, amelyek szintén részei voltak a kéthetes kurzusnak, és melyek megismertettek Írországgal, híres szülötteivel, történelmével, értékeivel.

2022. 08. 01. -08. 12.

 

Dublin

 

Future Learning Language School Limited

Lizakovszky Éva

Technology in the classroom and English language development (ICT)

 

1. Digitális kompetenciáim fejlődtek. Megtanultam használni olyan alkalmazásokat, amelyekkel:

- interaktívan tudom a tanulási folyamatot szervezni (pl. padlet)

- a diákok számára érdekes tartalmakat tudok létrehozni (pl. Metaverse Studio)

- interaktívan tudunk szemléltető eszközöket létrehozni, működtetni (pl. Miro)

- feladatlapokat tudok létrehozni könnyen és gyorsan (pl. Oxford Learners Dictionary segítségével)

- játékosítani tudom a tanulást (pl. blooket).

2. Tapasztalatot cseréltem több kollégával arról, hogy ők melyik eszközöket hogyan használják az órákon (pl. AI használata történetmesélésre).

3. Sokkal folyékonyabban és könnyedébben beszélek. Tapasztalatot szereztem a skót kiejtési sajátosságok megfigyelése során, könnyebben megértem a skót beszédet.

4. Meglátogattam a Craigmillar kastélyt, megismertem annak történetét. Eljutottam a Perth-i felföldi játékokra, és megtekintettem a Scone Palace-t, megismertem a skót koronázási szokásokat, a Stone of Scone történetét. Voltam a Roslyn Chapelben, ahol rengeteg építészettörténeti felfedezést tettünk. Jártam a Cramond Islanden, amely a II. világháború során fontos hadügyi bázis volt. St. Andrewsban megnéztem a várról szóló kiállítást. A St.Andrewsi kirándulás idegenvezetője nagyon sok érdekes ismeretet adott át nekünk. Részt vettem a nyelviskola által szervezett whisky-kóstolón, ahol részletesen megismertük a gyártási folyamatot és a whisky fogyasztás kulturált szokásait, valamint a különböző területekről származó italok sajátosságait. Nagyon érdekes kirándulást tettünk a Leith folyó mentén, ahol a település ezen részének történetét az idegenvezetőnk mesélte el.

2022. 08. 08. - 08. 12.

 

Edinburgh

 

inLingua Language School

Somlyai Gabriella

Technology in the classroom and English language development:

 

A tanfolyam során nagyon sok új a tanulás-tanítás folyamatában jól alkalmazható online applikációt ismertem meg. Ezek egy jelentős része az online kollaborációt erősítő programok, valamint olyan tanári munkát elősegítő programok, amelyek aktívan hozzájárulnak a tanórai felkészüléshez.

Az angol nyelvtudásom fejlesztésének lehetősége nagy örömömre szolgált. Különösen hálás vagyok azért, hogy sikerült sok skót kifejezést megtanulnom.

Mivel a tanfolyam során külföldi kollégákkal voltam egy csoportban, ezért bőven volt alkalmam európai országok iskolarendszeréről tájékozódni és a kollégák által már használt és jól bevált módszertani ötletekkel megismerkedni.

Különös jelentőséggel bír az AI (mesterséges intelligencia) osztálytermi használatával történő ismerkedés, mely bizonyos mértékig felkészített a közeljövő történéseire és egyben lehetőséget adott arra, hogy a szükséges változásokra és a benne rejlő módszertani lehetőségek kiaknázására felkészüljek.

Egyéni szakmai fejlődésemet sikerült olyan módszertani ismeretekkel bővíteni, amelyek hozzájárulnak a tanórák változatosságának és a diákok motiváltságának megőrzéséhez.

A mobilitás hatásai

Digitális kultúra: IKT ötletek, korszerű módszertani segítség az élménydús tanítás megvalósításához.

Online együttműködést elősegítő szoftverek a tanulás/tanítás folyamatába illesztése

Az angol nyelvtudásom fejlesztése

Kulturális ismereteim bővítése

2022. 08. 08. - 08. 19.

 

Edinburgh

 

inLingua Language School

Uhlár Ádám

Web Solutions for the Classroom:

 

A módszertani képzés keretén belül megismerkedtem számos, távoktatást segítő nemzetközi szinten is használt online platformmal, melyek mind különböző oktatási feladatok megoldásában nyújtanak jelentős segítséget.

A nemzetközi közeg (lengyelek, finnek, spanyolok) révén betekintést nyertem Európában dolgozó tanár kollégák jó gyakorlataiba, módszertani megoldásaiba.

A kurzus időtartama alatt az online térben gyakoroltuk a tananyag megosztás lehetőségeit, a diákok tudásának visszamérését, a videós, képes, prezentációs feladatok összeállítását.

Az országismereti hatása a kurzusnak kiemelkedő volt, hiszen első kézből ismerkedtem meg nyugat- és észak-európai tanár kollégákkal, akik a legnagyobb örömmel avattak be a saját munkakörülményeikbe, kulturális viszonyaikba.  

A kurzus lényegében az IKT használatáról szólt, melynek részleteit a korábbiakban közöltem.

 

A mobilitás hatásai:

A kurzus időtartama alatt tanult és alkalmazott online platformok használatát sikerrel tudom átültetni a mindennapi pedagógiai munkába (oktatás, számonkérés, alternatív tananyagok készítése stb.).

A testnevelés és sport műveltségterület oktatása során számos olyan szituáció adódik, melynek során a tananyag átadása vizuális, videós formában hatékonyabb, mint bármely más csatornán keresztül. Ezekre a helyzetekre lehet optimális választás valamelyik kurzuson tanult webes alkalmazás.

A nemzetközi közeg remek lehetőséget biztosított spanyol, finn, lengyel és német kollégákkal való kapcsolat építésre.

2022. 07. 11. - 07. 16.

 

San Cristóbal de La Laguna

 

Mucciacito S. L. U.

Végh Gyöngyi

Practical Teacher:

 

Az International House London ’Practical Teacher’ c. tanfolyama teljes mértékben megfelelt a fejlesztési igényeimnek, elvárásaimnak.

A kurzus vezetője Daniel Norrington-Davies a tanfolyam teljes ideje alatt demonstratív módon alkalmazta a modern IKT eszközök széles tárházát, pl. interaktív tábla, online classroom, tananyagok és szakirodalom online megosztása stb. 

Tanfolyamrésztvevőként okostelefont használtam a foglalkozásokon, pl. QR-kóddal megadott platformok elérésére, azokon a kívánt tartalmak feltöltése, a résztvevői Whatsapp-csoportban történő kommunikációra stb.

A tanfolyam részeként megismerkedtem olyan online platformokkal, amelyek használatával interaktívvá és kreatívvá lehet tenni a tanulás és tanítás folyamatát. Különösen a Padlet, a Quizizz, Voicespice platformokat találtam nagyon hasznosnak.

A tanfolyam harmonikusan ötvözte az elméleti és gyakorlati elemeket. Minden foglalkozás tartalmazott elméleti oktatást, mely a modern technológiai eszközök használatát is érintette, majd gyakorlati feladatokat végeztünk el, ami után reflektáltunk az elvégzett feladatok hasznosságáról, kihívásairól.

A résztvevők csoportja rendkívül jól képzett, lelkes és együttműködő kollégákból tevődött össze, akikkel gördülékeny volt az együttműködés és a tapasztalatcsere. A 9 főből rajtam kívül mindenki Dél-Amerikából érkezett: Peruból, Brazíliából és Argentínából. Már az első napon az egyik kolléga elkészített egy Whatsapp-csoportot, amin keresztül nem csak a tanfolyam ideje alatt, hanem azt követően is tudunk kommunikálni egymással, ill. tananyagokat, ötleteket, tapasztalatokat is megosztani.

Az International House London kiváló helyszín a brit kulturális élet megtapasztalására, hiszen az iskola a város szívében található. A tanfolyam ideje alatt kulturális és sporteseményeken is részt vettem (pl. wimbledoni tenisztorna), és meglátogattam számos nevezetességet. Ottlétem alatt rendkívüli események is történtek Nagy-Britanniában, pl. a miniszterelnök lemondása és a történelmi kánikula. Mindezeket az élményeket és ismereteket az angol célnyelvi kultúra, sőt az angol célnyelvi óráimba be tudom építeni.

2022. 07. 04. - 07. 15.

 

London

 

International House London

 

Kövesse az eseményeket a projektünk Facebook-csoportján!  Tovább » 

Élménybeszámolóinkat a Hungary Expert oldalán is követhetik: Tovább » 

A projekt eredményei az Erasmus+ project results oldalán. Tovább » 

A projekttel kapcsolatban Kovács Ferenc Attila blogbejegyzéseit olvashatja magyarul (https://sites.google.com/view/irkaland-hu/home) és angolul:  https://sites.google.com/view/ir-kaland-eng/home

Végh gyöngyi kolleganőnk munkaközösségi prezentációja: Végh Gyöngyi.pptx

A projekt során megismert hasznos alkalmazásokat itt foglaltuk össze: Hasznos online linkek gyűjteménye a tanításhoz.docx

Általános tudnivalók a projektről: (koordinátori tájékoztató) Tovább

 

A mobilitások

Kollegák beszámolói: Tovább » 

A mobilitásokról készült képek. Tovább » 

A szakmai beszámolókat is közzétesszük:Tovább » 

 

A projekt statisztikai kiértékelése az online kérdőívek alapján. Tovább

 A tanulói kérdőívek kiértékelése Tovább

Szülői tájékoztató​ Tovább