Bejelentkezés

Logó

Adja meg e-mail címét és jelszavát!


Mégse

Jelszó megváltoztatása

Bejelentkezési segédlet

Kérjük, itt adja meg e-mail címét, hogy el tudjuk küldeni a szükséges linket, mellyel jelszava megadása nélkül, rögtön bejelentkezhet weboldalunkra!Mégse

Kereső

 Dokumentumok közt nem keres!


Bemutatkozás
About us


Profilom

Profil szerkesztése Jelszó módosítása

Kijelentkezés

Erasmus+ tanári mobilitás beszámolók 2016/18

 

Az Erasmus+ KA1 tanári mobilitás projektjének összefoglalója  (2016-2018)

Iskolánk 18 fővel és 19 mobilitással vesz részt a 2016-2018-as projektidőszakban az Erasmus+ pályázaton. Az intézménynek ez a második nyertes projektje, az előzőt már lezártuk és értékeltük, a 2018-as évre pedig újabb támogatott pályázatunk van. A nyertes pályázatoknak köszönhetően tehát a 2015-2020-as időszakban folyamatosan történnek kiutazások. Az egyéni utak többsége 2017 és 2018 nyarán valósultak meg.

A jelenlegi projekt célja egyrészt az előző folytatása, illetve annak kibővítése. Az elődjéhez hasonlóan a nyelvszakosok szakmai, módszertani, országismereti és nyelvismereti képzését jelen esetben is fontosnak tartjuk, de a mostani projektünkkel a szaktanárok idegen nyelven történő szakmai továbbképzését is megvalósítjuk. A nem nyelvtanárok képzése azért fontos számunkra, mert örvendetes módon jó nyelvismeretekkel rendelkeznek a nem nyelvszakosaink is, és nemzetközi környezetben, főleg Nyugat-európai példákon keresztül szerezhetnek új ismereteket. A nemzetköziesítést bizonyítja, hogy összesen 8 országban, 5 különböző nyelven folynak a képzések. Szándékunkban állt minél több kollegát és nyelvterületet bevonni a fejlesztésbe, amely iskolánk nyelvoktatói profiljából is következik. A nemzetköziesítés további példájának tekintjük, hogy az egyéni szakmai kapcsolatok a kurzusok után is fennmaradnak és vélhetően újabb mobilitásokhoz vezetnek. (Pl. személyes meghívások iskolánkba, részvétel újabb projekteken, KA2 mobilitások kezdeményezése, egyéb uniós pályázatokban való részvétel, vagy bekapcsolódás a job shadowingba.) Terveink szerint, ha a pályázás a jövőben is így halad, akkor a 2020 –ig terjedő időszak végére már a tantestület közel 50 %-a részt vett valamilyen nemzetközi projektben, tehát iskolánk igazi európai/nemzetközi intézménnyé válik.

Pályázatunk a 2016-os körben kapott támogatást, de csak tartaléklistáról bekerülve, ezért a megvalósítási időszak módosult az eredetihez képest, 2016. november 1 – 2018. október 31-ig tart. Az utazások jórészt kéthetesek és minden esetben valamilyen előre kiválasztott kurzust jelentenek.

A projekt fejlesztő hatásának tekintjük, hogy valamennyi képzésen számos új módszert, eszközt, informatikai alkalmazást vagy online módon feldolgozható tananyagot ismertek meg kollegáink, melyeket vélhetően alkalmazni is fognak óráikon. Hangsúlyosan szerepelnek a kurzusok témáiban a CLIL, vagyis a tartalomalapú nyelvoktatás vagy az IKT kompetenciák fejlesztése, a különböző bánásmód megtanulása a különböző kultúrákból érkezett diákokkal szemben. Ezek az új tanári képességek pedig tovább erősítik a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola eddigi hírét, mely szerint érdemes ebben az iskolában érettségit szerezni, a diákok megállják a helyüket nemzetközi környezetben is.

                                                                                                                                                                                                                                                        Horváth Zsolt
                                                                                                                                                                                                                                                    projektkoordinátor

A nyelvek és az országok összefoglalása:

 német nyelvterület 4 mobilitás

 Németország, Ausztria, Belgium

 angol nyelvterület 10 mobilitás

 Egyesült Királyság, Írország

 olasz nyelvterület 3 mobilitás

 Olaszország

 spanyol nyelvterület 1 mobilitás

 Spanyolország

 francia nyelvterület 1 mobilitás

 Franciaország

 

A partnerek, akiknél kurzusokat látogattak kollegáink: 

 Learning Events Hausleitner eU

Ausztria

 Just Language Sprachakademie

Belgium

 Bell Educational Services Ltd

Egyesült Királyság

 International Study Programmes

Egyesült Királyság

 International House Trust Ltd

Egyesült Királyság

 CAVILAM - Alliance française

Franciaország

 Horizonte - Institut für Sprache, Kommunikation und Kultur   Regensburg

Németország

 EUROPASS sas

Olaszország

 Cervantes Escuela Internacional

Spanyolország

 Cork English Training World Ltd.

Írország

 Alpha College of English

Írország

 

A mobilitások résztvevői, címei és a kurzusok rövid tartalmi ismertetői:

név a mobilitás címe, tartalma képző intézmény időtartam, helyszín
   dr. Bán Mónika Nyelvi, metodikai továbbképzés nem anyanyelvi spanyol szakos tanárok számára  Institut Cervantes  Malagá - Spanyolország
Cél: Nyelvi, nyelvtani, metodikai ismeretek fejlesztése, illetve országismereti tartalmak közvetítése. Új metodikák kipróbálása a nyelvtanításban.  2018. 07. 23 – 08. 03.
   Basics Gabriella 20. századi és kortás olasz irodalom és kultúra.  Europass - Centro Studi   Europeo  Firenze - Olaszország
Cél: Megismerni a 20. olasz irodalmának legfontosabb szerzőit, műveit, az olasz kultúrtörténet legutóbbi kutatási eredményeit, valamint elmélyíteni a nyelvi, nyelvtani és országismereti tudást.  2017. 07. 17-07. 28
   Békési László CLIL-Tartalomalapú nyelvoktatás:  Cork English World  Cork - Írország
Cél: Megismertetni azt az oktatási megközelítést, amelyekkel a közismereti tárgyak oktatása során stabil, nyelvismeretekre tesznek szert a diákok.  2017. 07. 10-07. 21.
  Dani Csaba Módszertani ismeretek fejlesztése és hagyományos brit kultúra   Alpha College of English  Dublin - Íroszág
Cél: Újszerű módszerek és oktatási stratégiák megismertetése, illetve a hagyományos brit kultúra és országismeret közvetítése  2017. 08. 14-08. 25
  Deák Éva Az angoltanítás legújabb trebdjei és a módszerek beépítése a szaktárgyi kultúrába  International House  London  London - Egyesült Királyság
Cél: Megismerni a brit kultúra és életérzés mindennapjait, tájékozódni az Egyesült Királyság és az angol nyelv jövőjét illetően. Új és autentikus nyelvitanítási anyagok, eszközök és források megismerése, ennek alkalmazási lehetősége az órán.  2017.07.24-08.04.
  Dimén Anikó Két hét tanárképzés középiskolai tanárok számára  International Study   Programmes  Cardiff - Egyesült Királyság
Cél: Eszmét cserélni különböző országok pedagógusai közt az angoltanítás tapasztalataiban. Az alkalmazott segédeszközök, források, internetes források közös értékelése, bemutatása. IKT eszközök használatának gyakorlata, hasznos tippek az órán való alkalmazáshoz.  2017. 06.19.– 07.01.
  Dragomér Mónika Ír kultúra megismerése és angol nyelvtanári továbbképzés  Cork English World  Cork - Írország
Cél: A hétköznapi angol tanításának stratégiája, az ehhez szükséges segédeszközök, stratégiák források bemzóutatása. Ismerkedés az ír kultúrával, Írországgal, mint az angol nyelvterület egy speciális térségével.  2017. 07.10-07.21
  dr. Emese György CLIL alkalmazása a matematika és a természettudományok terén  International Study   Progammes  Cheltenham, Egyesült   Királyság 
Cél: Megismertetni a CLIL módszertanát a matematika oktatásában, bemutatni annak lehetőségét, hogy a matematika órán tanultak során hogyan bővíthető a diákok szókincse, szóbeli és írásbeli kifejezőképessége.  2018. 07.02-07.14
  dr. Fehérvizi Judit Olaszország és az Európai Unió kapcsolata  Europass - Centro Studi   Europeo  Firenze - Olaszország
Cél: Olaszország és az uniós csatlakozás folyamatának, a tagság mindennapjainak bemutatása, elemzése. Ezen keresztül országismereti, célnyelvi, kulturális ismeretek közvetítése  2017. 07.17-07.28.
  dr. Fehérvizi Judit Olasz nyelvi továbbképzés és a modern IKT eszközök használata az órákon  Europass - Centro Studi   Europeo  Firenze - Olaszország
Cél: Az olasz nyelvvel kapcsolatos szaktárgyi, nyelvtani ismeretek felelevenítése, Olaszország aktuális társadalmi fejlődésének tanulmányozása. Internetes alkalmazások, a média alkalmazása a nyelvórákon.  2018. 09.24-10.05.
 Horváth Zsolt CLIL+ nyelvi, országismereti ismeretek fejlesztése  Europass - Teacher     Academy  Berlin - Németország
Cél: Egyrészt a tartalomalapú nyelvoktatás módszertani kérdéseinek tisztázása, másrészt számos új országismereti,, nyelvi tudásbeli ismeret megszerzése, kommunikációs készség fejlesztése, illetve modern IKT eszközök oktatásban való használata.  2017.07.24-08.04.
  Horváth Zsolt Országismereti és nyelvi ismeretszerzés Belgiumban, német kisebbségi nyelvterületen  Just Language   Sprachakademie  Eupen - Belgium
Cél: Megismerkedni a belgiumi Német Nyelvű Közösséggel, tanulmányozni a nyelvi-kulturális sajátosságaikat, illetve megtapasztalni, hogy hogyan működik a német, mint kisebbségi nyelv Belgiumban. Ezen felül pedig nyelvismereti, nyelvtani tudás fejlesztése.  2017. 08.14.-08.18.
  Hudetz András CLIL-Tartalomalapú nyelvoktatás a testnevelés és sport tantárgyakban  International Study   Programmes  Worcester - Egyesült   Királyság
Cél: bemutatni annak módszertanát, hogy hogyan lehet a történelemtanításon keresztül magas szintű nyelvtudást biztosítani a diákoknak  2017. 09.30.- 10.08.
  dr. Illik Péter Kulturális és országismereti témájú képzés, illetve a CLIL megismerése  Bell English  Cambridge - egyesült   Királyság
Cél: Belepillantani a tartalomalapú oktatás gyakorlati kérdéseibe, olyan módszertani fogásokba, amelyek alkalmazhatók a mindennapi történelemoktatásban. A város nyelvi kulturális sokszinűségén keresztül tanulmányozni a nemzetköziesedést, nemzetköziesítést, illetve tapasztalatot szerezni a különböző nemzetek történelemszemléletéről és arról, hogy ez milyen szerepet tölt be a történelemszemlélet formálásában.  2017. 07.16-07.29.
    Kovács Ákos CLIL és a modernkori brit történelemszemlélet és oktatás  Ineternational Study   Programmes  Cheltenham-UK
Cél: Megismerni a brit történelemtanítás aktuális kérdéseit, a modern oktatási szemléletet illetve megismerni számos olyan új módszert, mellyel hatékonyan oktatható a történelem.  2017. 08. 01- 08. 09.
   Kovács Ferenc CLIL - Tartalomalapú nyelvoktatás a fizika tantárgyban  International House London  London-UK
Cél: Az újszerű tanulásszervezési formák és új módszerek mellett megismerni olyan új tanári attitűdöket, melyekkel a fizikaoktatás mellett a nyelvi kompetenciák is fejleszthetőek. További cél volt kollegánk esetében a szakmai szókincs bővítése, brit mérési, értékelési rendszerek megismerése és alkalmazása a hazai tanításban.  2017. 07. 24- 08. 04.
   Romhányi Virág Francia nyelvi és országismereti ismeretek megújítása, IKT módszerek alkalmazása a nyelvtanításban  Cavilam - Alliance francaise  Vichy - Franciaország
Cél: Frankofon kultúra értékeinek megismerése, aktualizálása, az új franicai helyesírás szabályainak megismerése. Hasznos és modern IKT technikák használata, az internet alkalmazása a nyelvoktatásban.  2018. 07. 02. - 07. 13.
   Szentgyörgyi Ágota Élményteli országismeret és a média használata a nyelvoktatásban   Learningevents - Wien  Wien - Ausztria
Cél: Osztrák országismeret és e-learning alkalmazások használata: Learningapps, WEB 2.0, Tablet. Szemléltetőeszközök, oktatási anyagok gyűjtése, új metodikai ismeretek megszerzése, média használata az oktatásban, illetve nyelvi, nyelvtani ismeretek bővítése.  2018. 07. 16.-07. 20.
   Tóth Andrea Metodikai és nyelvi felfrissítő kurzus  Horizonte - Institut für   Sprache, Kommunikation   und   Kultur  Regensburg - Németország
Cél: A meglévő nyelvi, nyelvtani ismeretek felelevenítése, új országismereti tudás átadása, újszerű nyelvoktatási módszerek bemutatása  2017. 08. 14- 08. 25.

 

Disszeminációk : Tovább »

Általános tudnivaló kollegáknak a projektről: Horváth Zsolt projekt koordinátor tájékoztatója a tantestületnek Tovább »

Nézze meg a téjékoztató videónkat:  Tovább »
 

Tabletek a mindennapi oktatásban:

Iskolánk a 2018, szeptemberétől kísérleti jelleggel 20 db táblagépet vásárolt a mindennapi oktatás céljára. Ez jórészt azért vált szükségessé, mert kollegáink – részben az Erasmus+ mobilitásokon szerzett tudásuknak köszönhetően – egyre többször közvetítenek digitális tartalmat, mind a tananyag megtanítása, mind pedig annak ellenőrzése során.

 

A mobilitások:

        A tanárok élménybeszámolói: Tovább »

 

Projelt kiértékelése   Tovább »