Bejelentkezés

Logó

Adja meg e-mail címét és jelszavát!


Mégse

Jelszó megváltoztatása

Bejelentkezési segédlet

Kérjük, itt adja meg e-mail címét, hogy el tudjuk küldeni a szükséges linket, mellyel jelszava megadása nélkül, rögtön bejelentkezhet weboldalunkra!Mégse

Kereső

 Dokumentumok közt nem keres!


Bemutatkozás
About us


Profilom

Profil szerkesztése Jelszó módosítása

Kijelentkezés

Két tanítási nyelvű gimnázium

 

Leendő tanulóink és szüleik számára fontos információ az Intézménybe jelentkezők és a felvételre kerülők évenkénti arányszáma. Ez a mutató fontos kritériuma az Intézménybe történő felvételi eljárásrend meghatározásának is.

Az alábbi táblázatban jól követhetők az utelmúlt évek felvételi arányszámai:

Beiskolázási arányszámok

Tanév

Jelentkezők száma

Felvettek száma

(az indított 5, illetve 6 osztály függvényében)

Túljelentkezési arányszám

2012/2013.

465

158

2,94

2013/2014.

525

160

3,28

2014/2015.

518

181

2,86

2015/2016.

535

203

2,64

2016/2017.

594

168

3,54

2017/2018.

603

180

3,35

2018/2019.

664

170

3,90

2019/2020.

970 190 5,10

2020/2021.

1092

210

5,20

2021/2022.

952

180

5,28

2022/2023.

1049

192

5,46

 

Az Intézmény képzési formái:

Két tanítási nyelvű gimnázium, 1+4 éves, nyelvi előkészítővel

  • angol célnyelvi (középhaladó,sportolói státuszt biztosító tagozat)
  • angol célnyelvi (középhaladó, haladó)
  • angol célnyelvi (kezdő)
  • német célnyelvi (középhaladó)
  • orosz célnyelvi (kezdő)

Két tanítási nyelvű gimnázium, 4 éves, nyelvi előkészítő nélkül

  • angol célnyelvi (haladó)

(felvételi követelmény a B2 komplex nyelvvizsga, vagy az ahhoz közeli nyelvtudás

A két tanítási nyelvű gimnáziumi képzésünk a kerettantervek által közvetített műveltséget kívánja kiegészíteni a célnyelv országainak kultúrájával, és tartalmazza egy másik idegen nyelv elsajátításának követelményeit is.

Célunk, hogy tanulóinkban fejlesszük az önművelés és önmegvalósítás igényét és képességét, felkészítsük őket a felsőfokú továbbtanulásra.

Az 1+4 éves képzésre felvételt nyert tanulók az első tanév során az első választott idegen nyelvet (angol/ német/ olasz/ orosz) heti 18 órában tanulják, mivel a második évtől három tantárgy oktatása ezen a nyelven folyik.

A 4 évfolyamos képzésre felvételt nyert tanulók az első év kihagyásával, az 1+4 éves képzés 2. évétől érvényes óratervével és kimeneti követelményeivel folytatják tanulmányaikat.

Az angol célnyelvű, reálorientációs tagozatra felvételt nyert tanulók óraterve és kimeneti követelményei teljesen megegyeznek az 1+4 éves angol célnyelvű képzéssel, azonban a matematika tantárgyat a 2. évtől magasabb óraszámban tanulják.

A kezdő szintű angol nyelvi tagozatra elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik általános iskolában nem tanultak angol nyelvet.

A két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban résztvevő tanulók 90 %-ának a befejező évfolyam végére meg kell felelnie az Oktatási Hivatal által szervezett B2 szintű nyelvtudást mérő célnyelvi mérésnek (KER).

Tanulóink az 1+4 éves képzés esetén a második évtől, 4 éves képzésnél pedig az első évtől második idegen nyelvet is tanulnak. Megfelelő számú jelentkező esetén angol, francia, japán, kínai, német, olasz, orosz, portugál és spanyol nyelvek közül választhatnak.

9. évfolyamtól a tanulók három tantárgyat (történelem, földrajz vagy matematika, célnyelvi civilizáció) célnyelven tanulnak, csoportbontásban.

Célnyelvből, az előrehozott emelt szintű érettségi vizsgával rendelkező tanulóknak tolmácsfelkészítést, vagy igény szerint harmadik idegen nyelv tanulását biztosítjuk.

Érettségi vizsgát a kötelező érettségi tantárgyak mellett, két, célnyelven tanult tantárgyból tesznek a tanulók, a két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány megszerzése érdekében.

Az emelt szintű nyelvi érettségi vizsgán elért minimum 60 %-os eredmény és két tárgyból célnyelven tett sikeres érettségi vizsga esetén felsőfokú nyelvvizsga szerezhető. A 2. idegen nyelvből letett, minimum 60 %-os emelt szintű érettségi eredmény középfokú nyelvvizsgával egyenértékű.

Az oktató-nevelő munkában meghatározó szerepet játszik, az idegen nyelvek tanításában nagy tapasztalatokkal rendelkező tanári kar, az anyanyelvi lektorok munkája és az Intézmény magas szintű felszereltsége. Ezen kívül külföldi cserekapcsolatok, külföldi kirándulások és tanulmányi versenyekre történő felkészítés teszik hatékonyabbá az idegen nyelvek tanulását.

Intézményünk az Euroexam Nyelvvizsga Központ kihelyezett, akkreditált vizsgahelyszíne.

A széleskörű általános műveltség megszerzése érdekében tanulóinknak múzeum- és színházlátogatásokat szervezünk.

Két tanítási nyelvű szakgimnázium, 1+4 éves, nyelvi előkészítővel (2015. szeptember 1-jétől a szakgimnáziumi képzés fokozatosan megszűnik az Intézményben)