Bejelentkezés

Logó

Adja meg e-mail címét és jelszavát!


Mégse

Jelszó megváltoztatása

Bejelentkezési segédlet

Kérjük, itt adja meg e-mail címét, hogy el tudjuk küldeni a szükséges linket, mellyel jelszava megadása nélkül, rögtön bejelentkezhet weboldalunkra!Mégse

Kereső

 Dokumentumok közt nem keres!


Bemutatkozás
About us


Profilom

Profil szerkesztése Jelszó módosítása

Kijelentkezés

Jogosítványok

 

Az iskolai diákönkormányzatok működéséről az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, külön fejezetben szól. Alábbiakban a törvény által meghatározott jogi keretek, illetve ezeknek iskolánkban történő alkalmazása olvasható.

Amennyiben az iskola tanulóinak több mint 50%-ának képviselete biztosított a diákönkormányzatban, abban az esetben a diákönkormányzat eljárhat az iskola egészét érintő ügyekben.

(Iskolánkban - a magas tanulói létszám miatt, a hatékony működés érdekében - a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján osztályonként 3 tanuló kerül megválasztásra, vehet részt az iskolai diákönkormányzat munkájában.)

A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, a működéséhez biztosított anyagi keret felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai tájékoztatási rendszer létrehozásáról (iskolaújság, iskolarádió, faliújság), a diák szerkesztők személyéről.

A diákönkormányzat térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit és berendezéseit.

(Diákönkormányzatunk rendszeres megbeszéléseket tart, általában péntekenként, a 8. órában. Amennyiben sürgős feladatok adódnak egy-egy programmal kapcsolatban, úgy az iskolarádión keresztül értesítjük a DÖK tagjait a megbeszélés helyéről és idejéről. A megbeszélések és a rendezvények lebonyolítására, az iskola minden esetben biztosítja a diákönkormányzat számára a szükséges helyiségeket és technikai berendezéseket.

Működési körünk elsősorban az iskolai rendezvények megszervezésére, lebonyolítására terjed ki. Ennek keretében használjuk fel a törvény által biztosított egy tanítás nélküli munkanapot, melyen hagyományosan az iskolai Tehetségkutató versenyt rendezzük meg.

Második éve rendszeresen jelenik meg az iskolaújság, melynek külön diák és tanár szerkesztősége van. Diákönkormányzatunk a lapban állandó rovattal rendelkezik.

Idei feladatvállalásunk az iskolarádió állandó sugárzásának, valamint az iskolai honlapon, önálló DÖK-oldalnak a beindítása.

Az iskola vezetése a programokhoz szükséges anyagi keretet minden esetben biztosítja, így anyagi nehézségekkel diákönkormányzatunk nem küzd!)

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

(Iskolánkban minden tanévben megrendezésre kerül a Diákparlament, melyen az osztályok javaslatai, észrevételei kerülnek megvitatásra. A diákparlamenten részt vesz az iskola vezetése, a tantestület tagjainak is lehetősége van a részvételre. Osztályonként 4 fő képviseli a tanulóközösséget. A diákparlament előkészítésénél 4 szekcióban - házirend, tanár-diák kapcsolatok, programok, egyéb - kerülnek az osztályok által delegált képviselők elé a javaslatok, melyeket megvitatásuk után visznek a képviselők a diákparlament elé. A diákparlamenten számol be a DÖK elnöke a pénzügyi keret felhasználásáról, és itt kerül megválasztásra a diákönkormányzat elnöke.)

A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni.

(Ez idáig iskolánkhoz nem érkezett ilyen megkeresés valamely szervezet részéről, és a diákok sem jelezték ez iránti érdeklődésüket.)

A törvény lehetőséget biztosít a diákönkormányzat számára, hogy egyetértési jogot gyakoroljon a tanulókat érintő kérdésekben, a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, valamint az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. Egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor és módosításakor.

(Ezen jogkörök gyakorlására az iskola vezetése alkalmanként, illetve a diákparlamenten keresztül lehetőséget biztosít a diákönkormányzat számára.)