Bejelentkezés

Logó

Adja meg e-mail címét és jelszavát!


Mégse

Jelszó megváltoztatása

Bejelentkezési segédlet

Kérjük, itt adja meg e-mail címét, hogy el tudjuk küldeni a szükséges linket, mellyel jelszava megadása nélkül, rögtön bejelentkezhet weboldalunkra!Mégse

Kereső

 Dokumentumok közt nem keres!


Bemutatkozás
About us


Profilom

Profil szerkesztése Jelszó módosítása

Kijelentkezés

Erasmus KA-1 mobilitás

 

Az Erasmus+ KA1 tanári mobilitás projektjének összefoglalója

Iskolánk 13 fővel vesz részt a 2015-2017-es projektidőszakban az Erasmus+ pályázaton. A támogatásnak köszönhetően a 13 mobilitás 6 országban valósul meg. Az intézménynek ez volt az első nyertes projektje, de időközben a 2016-2018-as időszakra is részesült támogatásban, tehát a 2015-ben megindult fejlődés folytatódik.

A jelenlegi projekt elsődleges célja, hogy az idegennyelv-tanárokat és a közismereti tárgyakat idegen nyelven tanító tanárokat külföldi továbbképzési lehetőséghez juttassa és szakmai kompetenciáit jelentősen javítsa. Ennek keretében 5 fő az Egyesült Királyságban, 2 fő Németországban, 2-2 fő Lettországban és Olaszországban tanult. További 1-1 fő révén jutottak el kollegáink Spanyolországba, illetve Franciaországba. A lettországi mobilitás érdekessége, hogy itt volt lehetőség az orosz szakos kollegák képzésére az EU területén belül.

A kurzusok két hét időtartamúak voltak, jelentős részük 2016 nyarán kerültek megrendezésre. Tartalmukat tekintve voltak általános nyelvtanárképző szemináriumok, illetve szakmai továbbképzések történelem, valamint üzleti angol nyelv területén. A kurzusok minden esetben tartalmaztak általános nyelvi képzést, országismeretet és számos érdekes programot, amelyekkel az adott ország kultúráját megismerték.

Projektünk legfontosabb célja volt, hogy új európai kitekintést, módszertani megújulást, szemléletváltást és modernizálódást hozzon intézményünk életébe. Iskolánk egyik fő erőssége a nyelvoktatói profil, ezért természetes, hogy elsőként céloztuk meg a nyelvtanításban dolgozó kollegák szakmai képzését. A projekt jótékony hatásának tekintjük, hogy valamennyi képzésen számos új módszert, eszközt, informatikai alkalmazást vagy online módon feldolgozható tananyagot ismertek meg kollegáink, melyeket vélhetően alkalmazni is fognak óráikon. Ezek az új tanári képességek pedig tovább erősítik a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola eddigi hírét, mely szerint érdemes ebben az iskolában érettségit szerezni.

Úgy gondoljuk, hogy a jövőben még újabb támogatáshoz jutunk majd, melynek köszönhetően lehetőség lesz majd további tanárok kijuttatására külföldre, elérve ezzel azt, hogy iskolánk nyelvtanárainak jelentős része részt vegyen valamilyen EU-s kurzuson. Amennyiben ez a cél megvalósul, úgy az mindenképp a projekt eredményeinek hosszú távú fenntartását szolgálja.

 

Horváth Zsolt
projektkoordinátor


Az Erasmus+ 2015/2017 projekt mobilitásainak összefoglalása

név a mobilitás címe, tartalma képző intézmény időtartam, helyszín
 Horváth Zsolt pályázati koordinátor Szakmai felfrissítés, továbbképzés német szakos tanárok számára Deutsch in Deutschland Institut-München München, 2016. 07.18-07.29.
Cél: Nyelvi, nyelvtani, metodikai ismeretek fejlesztése, illetve országismereti tartalmak közvetítése
 Párizs Ágnes Kommunikáció és aktív nyelvtan Daugavpils University+Latin Soft oktatási intézmény Daugavpils, 2016.08.08.-08.19.
Cél: Az orosz nyelv használata a Kelet- Közép-európai térség országaiban, Lettország, mint volt szovjet tagköztársaság bemutatása orosz nyelvi szempontból. Didaktikai ismeretek bemutatása gyakorló tanítás során
Lakatos Ildikó  CLIL-Tartalomalapú nyelvoktatás: The English Language Centre - Brighton Brighton, 2016.08.01.-08.12.
Cél: Megismertetni azt az oktatási megközelítést, amelyekkel a közismereti tárgyak oktatása során stabil, nyelvismeretekre tesznek szert a diákok.
Eszter-Dummel Katalin Módszertani ismeretek fejlesztése és hagyományos brit kultúra The English Language Centre - Brighton Brighton, 2016.08.01.-2016.08.12.
Cél: Újszerű módszerek és oktatási stratégiák megismertetése, illetve a hagyományos brit kultúra és országismeret közvetítése
Basics Gabriella Kortárs és klasszikus irodalom, mint az olasz kultúra része Europass-Centro Studi Europeo-Firenze Firenze, 2016.07.18.-07.29.
Cél: Irodalmi, kulturális ismeretekkel növelni az olasz szakos tanárok ismereteit, nyelvtudását
Szabó Virág Szakmai és üzleti angol nyelv The English Language Centre - Brighton Brighton, 2016.08.01-08.12.
Cél: Az idegenforgalmi szakmai tárgy tanítása során használt üzleti nyelv megtanítása, illetve ennek tankönyvi, információs hátterének megismertetése
Kovács Dóra Szakmai és üzleti angol nyelv The English Language Centre - Brighton Brighton, 2016.08.01.-08.12.
Cél: Az idegenforgalmi szakmai tárgy tanítása során használt üzleti nyelv megtanítása, illetve ennek tankönyvi, információs hátterének megismertetése
Szentgyörgyi Ágota Nyelvi és országismereti tréning német szakos tanárok számára Deutsch in Deutschland Institut-München München, 2016. 10.24.-11.04.
Cél: A nyelvtanári kompetenciák fejlesztése a nyelvtanítás különböző aspektusokból történő megfigyelése által
dr. Bán Mónika Spanyol szakmai felfrissítő kurzus nem anyanyelvi tanároknak Malaca Instituto- Malaga Malaga, 2016.07.18.-07.29.
Cél: A nyelvtan és a spanyol nyelvű kommunikáció újfajta megközelítésének bemutatása
Száraz Katalin Kultúra és nyelvi képzés-Institut de Touraine-ban Institut de Touraine-Tours Tours, 2016.07.04-07.15.
Cél: Megismertetni a francia nyelv legújabb nyelvtani és kifejezésbeli változásait, illetve fejleszteni a résztvevők országismereti tudását
dr. Fehérvizi Judit-iskolaigazgató Olaszország és az Európai Unió kapcsolata Europass-Centro Studi Europeo-Firenze Firenze, 2016.07.18.-07.29.
Cél: Olaszország és az uniós csatlakozás folyamatának, a tagság mindennapjainak bemutatása, elemzése. Ezen keresztül országismereti, célnyelvi, kulturális ismeretek közvetítése
Viczai Natália Kreatív módszerek az orosz, mint idegen nyelv tanításában Daugavpils University+Latin Soft oktatási intézmény Daugavpils, 2016.08.08-08.19.
Cél: Gyakorlati ismeretek megszerzése személyes tapasztalatszerzéssel, gyakorlati közreműködéssel, óralátogatásokkal.
dr. Illik Péter CLIL-Tartalomalapú nyelvoktatás Bell English+Homerton College Cambridge, 2016.07.18.-07.29.
Cél: bemutatni annak módszertanát, hogy hogyan lehet a történelemtanításon keresztül magas szintű nyelvtudást biztosítani a diákoknak

 

A mobilitások:

·       A tanárok élménybeszámolói: Tovább »

·       Fényképek, életképek a mobilitásokról: Tovább »

·       Dr. Bán Mónika kolleganőnk a Cervantes Intézetben tartott egy disszeminációs előadást. Tovább »
 

Dr. Illik Péter kollegánk az ujkor.hu című történelmi folyóiratban megjelent cikkében az Erasmus+ adta lehetőségekről ír. Tovább »

 

A pályázati munka kiértékelése:

·       2016. augusztusában, szakmai értékelő megbeszélést tartottunk. Az erről készült videó itt tekinthető meg.

·       2017 májusában, a projektzárás kapcsán kérdőíves felmérést végeztünk, mintegy 100 diák körében. Az eredmények részletei itt olvashatók. Tovább »

 

Summery in Englih: Tovább »

Kövessen minket a facebookon: Tovább »

Segédlet a tanároknak a mobilitásokhoz: Tovább »


Módszertani ötletek egy már lezárt pályázat eredményeiből:

1. Lake School of English, Oxford – Kurzus: kreatív nyelvtanítás a középiskolában.

 • Kép összeállítása töredékekből: Egy híres ember képe apró mozaikokkal van letakarva. Csak eldöntendő kérdéseket lehet feltenni a képpel kapcsolatban. Minden jó kérdés esetén a tanár levesz egy mozaikot, és így összeáll az elrejtett arc.
 • Szituáció eljátszása kép alapján: Egy állóképet látnak a diákok, melyből jelenetet kell előadni. A feladat serkenti a fantáziát, és a kifejezőképességet.

2. Goethe Institut Berlin – Kurzus: DAF für ausländische Lehrkräfte

 • Témalapokat készít elő a pedagógus, melyre csak a főcímeket írja rá. Minden csoport eljut mindegyik témalaphoz, és ráírhatja a saját véleményét. A végén egy sor argumentum gyűlik össze egy-egy témához, amely aztán a spontán beszélgetések alapját képezi. Fejleszti a véleményalkotó-képességet, segít az érvelés megtanulásában.

3. Horizonte-Institut für Sprache, Kultur und Kommunikation, Regensburg – KurzusAuffrischungskurs für Deutschlehrer

 • Mutatkozz be a kulcscsomóddal! Egy súlyos kulcscsomót vesz elő a bemutatkozó személy, minden kulcs egy fontos része az életének. Ez itt a házam, ez itt a fiam, ez pedig az autóm, stb. Ezekről a kulcsokról, vagyis az életük részéről kell bővebben kifejtve beszélniük. Bármely korosztályban alkalmazható, és fejleszti a képzeletet, kifejezőkészséget, illetve képet ad az illető személyiségéről.

4. Horizonte-Institut für Sprache, Kultur und Kommunikation, Regensburg - KurzusAuffrischungskurs für Deutschlehrer

 • A módszer szerint tükörírással, két kézzel kell felírni ugyanazt a szót a táblára. (PL.: NEHCERPS – SPRECHEN) A két kéz egyszerre dolgozik, amely javítja az agy koordinációs képességeit, miközben a szavak ismeretét is erősíti. A módszer főleg az ifjabb korosztályoknál hasznos.
 • Egy másik módszer a névelők, személyes névmások ragozását, és az alany-állítmányi szerkezetet tudatosítják. A földre letett szókártyákon végig lehet lépkedni, és a lépéseknek megfelelően kell egyszerű mondatokat, szószerkezeteket alkotni, ezzel is erősítve a német szórend szigorú szabályait. Főleg németben használható jól.

5. Institut für internationale Kommunikation, Düsseldorf-Kurzus: Deutsch und Moodle für den DaF-und Fremdsprachenunterricht: Fortbildungspaket ”Intensivsprachkurs Deutsch” und ”Einführung in Moodle für den DaF- und Fremdsprachenunterricht”

 • Hasznos ötletként a Black Stories nevű kártyajátékot mutatta be a kolleganő, amely előre megírt történeteket tartalmaz. A diákok egy-egy kártya húzásával egy megkezdett történetet fejeznek be, főleg szóban. A feladat inkább haladóknak való, de az alapötletet felhasználva saját kártyákat is kidolgozhatunk, a mi diákjaink szintjéhez igazodva.
 • A következő módszer a német angol általi befolyásoltságát hivatott csökkenteni. A két nyelv hasonlósága miatt túl gyorsan épülnek be az angol szavak a németbe, így lassan kialakul egy keveréknyelv, amely veszélyezteti a német diákok helyes beszédét. Ezt a keveredést lehet csökkenteni a „Gib mir bitte meine Sprache zurück” című játékkal. Ebben az a feladat, hogy az angol szavakkal telitűzdelt szöveget visszanémetesítenek a tanulók.

6. International Study Programmes, Belfast, Egyesült Királyság

 • A tanár felír magáról öt dolgot a táblára. Találd ki, hogy mit jelentenek ezek! Pl: 19, Silver, 42, Daniel, stb. Ezek az életkorra, a gyermeke nevére, születésnapi dátumra vonatkozó adatok, melyekre kérdéseket kell feltenniük a tanulóknak.
 • Bemutatkozó vers séma alapján. Adva van egy vers, melyet minden diák magára alakíthat, így mutatkozva be a csoport előtt. Tovább variálható a feladat, amennyiben kivesszük belőle a neveket, és a tanár olvassa fel. Vajon kiről lehet szó? Ráismernek-e a többiek a versben lévőre? Ez egy íráskészség feladat, amely érdekes a diákok számára, miközben általában nem szeretik az íráskészség feladatokat.

7. Lake School of English, Oxford – Kurzus: kreatív nyelvtanítás a középiskolában.

 • Az alábbiakban egy lyukas szöveg olvasható, amelyben a diákoknak ki kell találni a hiányzó szavakat úgy, hogy a tanártól kell minden szóra rákérdezni. Évszám, dátum előtt könnyen kitalálható az elöljárószó, így lehet elindulni, innen mentünk tovább a születés és a család témájára. A konkrét tanfolyami példaszöveg Katalin hercegnőről szólt sok hiánnyal, de a diákoknak természetesen lehet könnyebbet is csinálni.
 • Az alábbi honlapot minden bizonnyal örömmel fogadnak a diákok órán. www.lyricstraining.com Slágerek videoklipjeit lehet meghallgatni, közben alul feliratozva fut a dalszöveg. A sorokban hiányzik egy-egy szó, amelyet a diákoknak kell kiegészíteni, és csak akkor megy tovább a klip, ha jó a kiegészítés. A dalok több nyelven is elérhetők.

8. DID-München: Train the Trainers

 • Egy remek ötlet a hallott szöveg értésének fejlesztésére a zene felhasználásával, amelyhez három dolog szükséges: A youtube.com oldalon találni kell egy német dalt, aminek elfogadható a szövege. A szövegkönyvet google keresővel le lehet tölteni szerkeszthető formában. (pl. ilyen kereső kifejezéssel: suche+dal címe+songtext A dalszöveget a Goethe Intézet honlapján található szerkesztőbe (http://www.goethe.de/lhr/prj/usg/deindex.htm) illesztve tetszőleges hiányos szöveg előállítható. Az így kapott hiányos szöveg, azaz Lückentext ismét visszailleszthető egy Word dokumentumba, amely aztán felhasználóbarát módon tárolható, alakítható. A diákok a zene hallgatása közben töltik ki a hiányzó szavakat. Igen jól javítja a hallott és olvasott szöveg értését.

Budapest, 2015. október 30.